Integritetspolicy för Vanadis Care kunder

1. Information om hantering av personuppgifter

Vanadis Care AB tycker att det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter hos oss. Vi har uppdaterat våra medlemsvillkor och fått en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny dataskyddslag inom EU. GDPR börjar gälla den 25 maj och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

I integritetspolicyn kan du läsa allt om hur vi sparar och analyserar din personliga information i samband med att du besöker våran webbsida, köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.

2. Ansvar för dina personuppgifter

Vanadis Care AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband med abonnemang eller avtal.
Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Vanadis Care AB

När du köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom: fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina beställningar/genomförda köp och IP-adress.

4. Varför behandlar Vanadis Care AB dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder
För att kunna identifiera dig vid användning av tjänster
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss
För att kunna fakturera er för tjänsterna som ni beställer hos oss
För att kunna hjälpa till med ROT/RUT-avdragsansökningar
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

5. Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

6. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid kontakta oss.

Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@vanadiscare.se

7. Förändringar av denna intergritetspolicy

Vanadis Care AB har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla

8. Kontaktinformation

Om du har frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter vänligen kontakta oss.

Vanadis Care AB
Org.nr : 556790-3553
Tulevägen 11B, 181 32 Lidingö

Tel: 08313505
www.vanadiscare.se
info@vanadiscare.se

Tryggt & Ansvarsfullt

VanadisCare AB anser att våra framgångar förutom sakkunniga anställda och en stabil organisation huvudsakligen beror på att man i form av en arbetsgaranti aldrig förklarar ett uppdrag slutfört förrän vår kund är 100 procentligt nöjd med resultatet. Tjänstenivån förkovras ständigt genom ett internt kvalitetssäkringssystem och innehav av alla fordrade certifikat (bl a BKR- och SRY-certifikat), kollektivavtal, ansvarsförsäkringar samt F-skattesedel gör att när man ska tipsa om ett väletablerat lokalt tjänsteföretag faller valet oftast på VanadisCare AB. För att man vet att det går smidigt och fint till.

f-umbforetagarnabehorigsrybygg

certificat
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.